برای مشاهده دمو افزونه و درگاه های پرداختی می توانید به لینک زیر مراجعه کنید .